APTOPIX Alamo Bowl Football

APTOPIX Alamo Bowl Football

Washington players celebrate their win over Texas in the Alamo Bowl NCAA college football game in San Antonio, Thursday, Dec. 29, 2022. (AP Photo/Eric Gay)